رفتن به محتوای اصلی
x

 🔷 پس از بازدیدهای به عمل آمده از مرکز درمانی عیسی بن مریم توسط ادارۀ گردشگری سلامت وزارت بهداشت، این مرکز مفتخر به دریافت مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل (IPD) گردید. 🔅با تشکر از تیم مدیریتی سابق و فعلی، خانم قهاری (مسئول IPD)، همکاران بخش منتخب، واحد بهبود کیفیت و تمامی پرسنل گرامی که در دریافت این مجوز نقش داشتند و تبریک به تمامی پرسنل بیمارستان عیسی بن مریم برای دریافت این مجوز.