رفتن به محتوای اصلی
x

برنامه پزشکان درمانگاه

برنامه صبح و عصر درمانگاه
جهت دریافت نوبت غیر حضوری از پزشکان کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی به شکل زیر اقدام نمایید:

نوبت تلفنی:               33033440-031

نوبت اینترنتی:   https://nobat.mui.ac.ir/tcs

جهت نوبت دهی اینترنتی حتما از ساعت 13 روز قبل اقدام نمایید.

 

شماره تماس های بیمارستان عیسی بن مریم:   69 -32332065                 14 – 32339012               

تلفن داخلی درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی: 341 و 343

تلفن داخلی درمانگاه قلب و ارتوپدی: 295

تلفن داخلی درمانگاه پزشک عمومی: 217