رفتن به محتوای اصلی
x

پیشنهادات، انتقادات و شکایات

 

مراجعه حضوری:

روزهای غیر تعطیل در شیفت صبح: مراجعه به دفتر پیگیری امور بیماران (مددکاری)

روزهای تعطیل و شیفت عصر و شب: مراجعه به دفتر پرستاری (سوپروایزر)

 

مراجعه غیر حضوری:ثبت در فرم مخصوص صندوق شکایات

 

تلفن و سامانه پیامکی:

مسئول پیگیری امور بیماران:  69- 0313233266  داخلی 307 (تلفن گویا)

سامانه پیامکی: 09367330068