رفتن به محتوای اصلی
x

حضور بیمار بین الملل

حضور بیمار بین الملل از کشور روسیه که با آسیب دیدگی مچ پا به اورژانس بیمارستان عیسی بن مریم مراجعه نمودند و توسط پزشک و پرسنل مجرب شیفت تحت درمان قرار گرفت و با شرایط عمومی خوب ترخیص شدند.