رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه مشکلات اصالت سنجی داروها و تجهیزات پزشکی

در روز پنجشنبه 6 و شنبه 8 اردیبهشت ماه 1403 جلسه کارگروه رفع مشکلات اصالت سنجی داروها و تجهیزات پزشکی با حضور کارشناس ناظر بر شرکت های دارویی آقای دکتر حسامی، آقای دکتر باهنر ریاست بیمارستان، آقای شریفی مدیریت و خانم دکتر فرزانه مسئول فنی داروخانه و سایر اعضا برای بررسی مشکلات اصالت سنجی داروها و یافتن راه حل مناسب برگزار گردید.