رفتن به محتوای اصلی
x

اردوی جهادی سجزی

به همت بسیج جامعه پزشکی بیمارستان عیسی بن مریم روز پنجشنبه سوم اسفند 1402 اردوی جهادی با حضور جمعی از پرسنل کارامد و پزشکان محترم بیمارستان عيسی بن مریم برای شهرستان سجزی و روستاهای محروم اطراف برگزار گردید. در این برنامه مردم شهرستان سجزی و روستاهای اطراف بصورت رایگان ویزیت شدند متخصصین داخلی ، عفونی و زنان و زایمان، اطفال،ارتوپدی دندانپزشکی، کارشناسان مامایی، ، پرستار، از اعضای این تیم بودند. دراین اردوی جهادی ضمن ویزیت بیماران و اقدامات پاراکلینیک غربالگری فشارخون و قند خون و نیز غربالگری بیماریهای زنان و نیز اموزش همگانی به بیماران انجام گردید. باحضور تیم پزشک و پرستار سیار ویزیت و غربالگری افراد ناتوان در منزل بیماران انجام گرفت دراین اردوی جهادی باهمراهی اعضای بسیج سجزی عیادت و بازدید ازخانواده شهدا صورت گرفت وخانواده معظم شهدا نیز معاینه پزشکی شدند..