رفتن به محتوای اصلی
x

اردوی جهادی جوشقان

به همت بسیج جامعه پزشکی
بیمارستان عیسی بن مریم

روز پنجشنبه 9 آذر سال 1402

اردوی جهادی با حضور جمعی از پرسنل کارامد و پزشکان محترم بیمارستان عيسی بن مریم برای شهرستان جوشقان قالی و روستاهای محروم اطراف برگزار گردید.

در این برنامه بالغ بر800نفر از مردم جوشقان قالی و روستاهای اطراف ویزیت شدند
متخصصین داخلی، قلب ،، عفونی وزنان و زایمان، اطفال، رادیولوژی،ارتوپدی دندانپزشکی، کارشناسان مامایی، ، پرستار، علوم آزمایشگاهی ، از اعضای این تیم بودند.
دراین اردوی جهادی ضمن ویزیت بیماران و اقدامات پاراکلینیک نظیر سونوگرافیغربالگری بیماریهای زنان و انجام تست رایگان پاپ اسمیرغربالگری فشارخون و قند خون و نیز اموزش همگانی به بیماران انجام گردید
باجمع اوری داروهای بلااستفاده پرسنل بیمارستان.. داروی رایگان برحسب درخواست پزشکان به بیماران اهدا گردید.
باحضور تیم پزشک و پرستار سیار ویزیت و غربالگری افراد ناتوان در منزل بیماران انجام گرفت
دراین اردوی جهادی
باهمراهی اعضای بسیج جوشقان عیادت و بازدید ازخانواده هشت شهید عزیز جوشقان صورت گرفت وخانواده معظم شهدا نیز معاینه پزشکی شدند..