رفتن به محتوای اصلی
x

آموزش کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

روز شنبه ١٩ اسفند ماه طی بازدید رییس اقتصاد درمان ، مدیر پرستاری و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و کارشناس اداره پرستاری استان اصفهان سرکار خانم صابری از این مرکز، در خصوص نحوه ثبت سیستم his ، محاسبه تعرفه پرستاری و‌ بارگذاری اطلاعات در سامانه کارامد و ... آموزش های لازم توسط سرکار خانم مسعودیان مترون محترم بیمارستان عيسی بن مریم (ع) به ایشان داده شد.