previous pauseresume next

پرچم گنبد حرم مطهر امام حسین علیه السلام در بین بیماران بیمارستان گردانده شد

در اين مراسم معنوي پرچم متبرک در بخش هاي مختلف بيمارستان از جمله واحدهای اداری، درمانی، سرپایی و بستري گردانده شد و بيماران و همراهان آنان با زيارت اين پرچم عشق و ارادت خود را به اهل بيت(ع) نشان دادند.