previous pauseresume next

پایان اعتبار بخشی بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

اعتبار بخشی بیمارستان عیسی بن مریم(ع) با حضور تیم ارزیاب حوزه وزارتخانه در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه ۲۹و ۳۰ و ۳۱ فروردین ماه ۹۶ انجام شد.
لازم به ذکر است، این اعتبار بخشی ۳ روزه که از صبح سه شنبه ۲۹ فروردین آغاز شد ، تیم ۳ نفره ارزیاب با حضور در بخشهای درمانی و پشتیبانی چک لیست های تعین شده را بررسی نمودند. در این بازدید فشرده تیم ارزیاب، ضمن اعلام رضایتمندی از تلاش و از اقدامات انجام شده در بیمارستان  از همدلی و همکاری منسجم بین تیم مدیریتی و تیم اجرایی قدردانی نمودند.