previous pauseresume next

نهم دی، حماسه ای جاودان در قلب تاریخ است.

گر کرب و بلا نبوده ایم حال هستیم
گر شام بلا نبوده ایم ، حال هستیم
ای مردم عالم همگی گوش کنیـد
تا آخر خون مطیع رهبر هستیم