previous pauseresume next

نصب و راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز در بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

روز چهارشنبه ۹۶/۰۱/۱۶ فاز یک دستگاه اکسیژن ساز مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نصب و را ه اندازی شد.

لازم به ذکر است این دستگاه دارای ظرفیتی حدود  ۳۶۸  لیتر در دقیقه و درجه خلوص ۹۴ درصدی و سیستم هوشمند است.