previous pauseresume next

موفقیتی دیگر : کسب عنوان بیمارستان دوستدار مادر توسط بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

ضمن تبریک این موفقیت، از خدمات بی‌شائبه فداکاران جامعه علوم پزشکی در عرصه سلامت مادر و کودک مخصوصا ماماهای این مرکز که مایه مباهات و ستایش جامعه می باشند تقدیر کرده و توفیق،بهروزی و شادکامی تمامی این عزیزان را در مراحل زندگی آرزو داریم.