previous pauseresume next

معرفی خانم حسینی به عنوان منتخب هشتمین جشنواره فرهنگی هنری بخش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

روز سه شنبه ۱۲ /۰۲/ ۹۶ در مراسم جشن تقدیر از برگزیدگان و منتخبین هشتمین جشنواره فرهنگی هنری بخش کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خانم شیوا حسینی به عنوان منتخب برتر رشته تحقیق و پژوهش معرفی شد و با هدایایی مورد تقدیر قرار گرفت. ضمن تبریک این موفقیت توفیق و بهروزی در مراحل زندگی برای خانم حسینی همکار گرامی آرزو مندم.