previous pauseresume next

در یک عمل جراحی نادر کیستی با حجم ۱۴ لیتر مایع و وزن ۱۵ کیلوگرم از بدن بیمار در بیمارستان عیسی بن مریم(ع) خارج شد

پزشك معالج این بیمار اظهار داشت: این كیست حجیم تمام قسمت‌های حفره شكم و لگن بیمار را فرا گرفته بود و ماآن را خارج کردیم.

وی حال عمومی بیمار را بعد از عمل جراحی و در شرایط حاضر بسیار رضایت‌بخش و مناسب عنوان و خاطر نشان كرد: كیست یاد شده برای بررسی به آزمایشگاه آسیب‌شناسی ارسال شد است و قرار است نتایج آن ارسال شود