previous pauseresume next

در جشن تقدیر از فرهیختگان فرهنگی و قرآنی معرفی خانمها: بتول امید زاد و شیوا حسینی

در این مراسم از خانمها: بتول امیدزاد(رتبه اول حفظ ده جزء قرآن کریم و شیوا حسینی (فعال فرهنگی و دانشجوی نمونه) تقدیر بعمل آمد و به ایشان علاوه بر لوح یاد بود، جوایز نیز اهدا شد.