previous pauseresume next

جلسه بررسی مشکلات آموزشی کارکنان

در این جلسه با عنایت به ارتقاء آموزش پرسنل پرستاری به بررسی و پیشنهادات در جهت رفع مشکلات موجود در این زمینه پرداخته شد.

آموزش به بيمار يکی از اساسی‌ترين نقش‌های هر پرستار بوده که می‌تواند در پيشگيری و درمان بسياری از بيماری‌ها تاثيربسزايی داشته باشددر اين راستا شناخت موانع و مرتفع نمودن آن‌ها می‌تواند تاثير بسيار زيادی در اثر بخش بودن آن داشته باشد.با شناخت مشکلات آموزش بالينی پرستاری و مامايی، مسئولين قادر خواهند بود که برنامه‌های آموزشی مطلوب را طرح ريزی کنندتا باعث افزايش کيفيت ارائه خدمات بهداشتی به همه افراد جامعه شود.