previous pauseresume next

تشکیل کمیته درامد با سرپرستاران و منشی های بخش ها

در این جلسه مسئول واحد درامد آقای موسوی از تلاش گسترده ای که در زمینه کاهش کسورات بیمارستان و افزایش درآمد برداشته شده است تشکر نمود و ضمن تاکید بر شناسایی کسورات و پیگیری علل آن و انعکاس به واحدهای بیمارستان گفت: با پذیرش پیشنهادات واحد درامد در جهت کنترل و مدیریت برنامه های درامدی گام موثری برخواهیم داشت. در این جلسه در خصوص تجزیه و تحلیل اقدامات انجام شده و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر شد.