previous pauseresume next

تشکیل جلسه پرسش و پاسخ مسئولین و نیروهای خدمات

در این جلسه مسئول خدمات ضمن تشکر از همراهی پرسنل خدمات از آنان خواست تا با دقت نظر و توجه بیشتر به کار خود ادامه دهند. در این نشست صمیمی ریاست بیمارستان اظهار امیدواری کرد با همکاری و همدلی یکدیگر و سایر پرسنل بیمارستان، خدمت مناسب تری به مراجعین ارائه شود. وی تصریح کرد: مسائل مطرح شده مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت. در این جلسه حاضرین به طرح مسائل و مشکلات خود پرداخته که از سوی مسئولین پاسخ های لازم ارائه گردید.