previous pauseresume next

تشکیل جلسه درون بخشی زایشگاه با حضور مسئولین بیمارستان

روز سه شنبه ۹۴/۰۷/۲۱ جلسه درون بخشی زایشگاه با حضورریاست، مدیریت،معاون درمان، مترون، مسئول فنی زایشگاه و پرسنل بخش زایشگاه تشکیل شد. 
در این جلسه پیرامون مسائل ومشکلات درون بخشی و برون بخشی بحث وتبادل نظر شد و دراین خصوص راهکارهای پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.