previous pauseresume next

تاریخچه

دراسفندماه ۱۳۸۷ با توجه به ضرورت حضور روحانیون در مراکز درمانی با روی کرد فرهنگ دینی مورد توجه ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جناب آقای دکتر شیرانی و تاییدات نهاد نمایندگی رهبری جناب حجه الاسلام والمسلمین امینی قرارگرفت وبا اهداف زیر فعالیت های خود را بصورت پایلوت درمرکزآموزش درمانی آیت الله کاشانی (ره) اصفهان آغاز نمود. البته ,کاری که به انجام رسیدن آن نیازمند گذشت زمان است .کاری آغازشده که به تعبیر مقام معظم رهبری میخواهد ایجاد فعل وانفعال بکند .امیدداریم که در این مسیر اعمال ما مورد توجهات آن امام منتظر به راهش قرارگیرد.انشاء الله.  
پس از گذشت دو سال از آغاز به کار این دفتر در مرکز آیت الله کاشانی و بازتاب ثمرات و اثرات مفید این دفتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر آن شد که این دفتر در دیگر مراکز درمانی این دانشگاه نیز دائر شود .