previous pauseresume next

بمان که روشنی دیده ی ترم باشی شبیه آیینه ای در برابرم باشی هوای خیمه ی من بی نگاه تو سرد است بمان که مایه ی دل گرمی حرم باشی