previous pauseresume next

بر پایی نمایشگاه به مناسبت روز جهانی فشار خون با شعار « از مقدار فشارخون خود مطلع شوید »

بر پایی نمایشگاه همراه با اجرای رایگان غربالگری فشار خون و مشاوره تغذیه به مناسبت روز جهانی فشار خون 
روز چهارشنبه ۹۶/۰۲/۲۷ به مناسبت روز جهانی فشار خون، در بیمارستان عیسی بن مریم(ع) نمایشگاه غربالگری فشار خون و مشاوره تغذیه رایگان برپا شد.
 هدف از اجرای این نمایشگاه ارتقای سطح سلامت جامعه و گرامیداشت هفته سلامت و فشار خون و گستردگی جمعیت بازدیدکننده است. 
فهیمه جعفری مسئول آموزش سلامت همگانی و بیماران گفت: با توجه به شعار « از مقدار فشارخون خود مطلع شوید» در این غرفه نمایشگاهی، غربالگری فشار خون و مشاوره تغذیه به صورت رایگان اجرا شده است. وی همچنین ادامه داد: در حواشی نمایشگاه، با مسابقه سلامت فشارخون به صورت همگانی به قید قرعه جوایز نفیسی به برندگان اهدا گردید.
بیماری فشارخون بالا عامل و خطر مهمی برای مرگ و ناتواني در دنيا محسوب می شود. يكي از موانع مهم در كنترل مؤثر فشارخون بالا عدم اطلاع افراد از بالا بودن ميزان فشارخون خودشان می باشد. تقریباً از هر ۱۰ نفرفرد بزرگسال ۳ نفر فشار خون بالا دارند که اغلب از بیماری خود مطلع نیستند. لذا در این روز توصیه می شود، همه افراد فشارخون خود را اندازه گیری کنند و اطلاعات خود را در باره فشارخون بالا افزایش دهند، تا سالم زندگی نمایند.