previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از سرطان

سخنرانان جلسه دکتر طرفه نژاد متخصص اطفال، سرپرستار مصطفی حاتمی و سرپرستارسپیده وکیلی بودند. مواردی از قبیل اهمیت غربالگری سرطان، روش های پیشگیری از بروز سرطان، تشخیص زود هنگام سرطان اعم از معاینه فردی و معرفی سایر روش  های تشخیص و افزایش زمینه بروز سرطان با مصرف دخانیات و مواد مخدر در افراد و تغییر سبک زندگی، تغذیه مناسب، رفتار های درست ، فعالیت ورزشی و جلوگیری از چاقی را گوشزد نمودند. در صورت بروز اولین علایم این بیماری بیمار باید بلافاصله به پزشک مراجعه کرده و مورد درمان قرار گیرد. در این دوره اسلاید های آموزشی و بروشور در اختیار پرسنل قرار گرفت.