previous pauseresume next

بازدید کارشناس محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از پروژه های هتلینگ بیمارستان

سه شنبه ۹۳/۱۰/۳۰ آقای عارفی کارشناس محترم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آقای حیدری کارشناس محترم بودجه و آقای سینی ساز کارشناس محترم دفنر فنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به همراه مسئولین محترم بیمارستان از اجرای اقدامات عمرانی، بهسازی و هتلینگ این مرکز بازدید نمودند. این اقدامات در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت ارتقاء هتلینگ جهت رفاه حال بیماران عزیز عمدتا شامل بهبود وضعیت رفاهی در قالب تکریم ارباب رجوع و بیماران بستری آغاز شده است. در پایان بازدید از روند اجرای پروژه های هتلینگ طرح تحول نظام سلامت در این مرکز اعلام رضایت نمودند.