previous pauseresume next

بازدید نوروزی دکترمصطفی رضایی مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

دکتر رضایی از اجرای اقدامات عمرانی، بهسازی، هتلینگ و نحوه پیشرفت پروژه های بیمارستان بازدید نمود. مدیر امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی با عیادت و دلجویی از بیماران بستری در بخشها در جریان نحوه ارایه خدمت به مراجعان در این مرکز قرار گرفت؛ سال نو را تبریک گفت و برای آنان سلامتی و شفای عاجل آرزو کرد. در پایان بازدید از روند اجرای پروژه های هتلینگ طرح تحول نظام سلامت در این مرکز اعلام رضایت نمود.