previous pauseresume next

بازدید معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه، شهردار منطقه یک و معاون شهرسازی شهرداری از بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

در این بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  ضمن ارائه رهنمود های لازم در خصوص ارتقاء و بهبود فعالیتهای مرکز ؛ راهکارها و پیشنهاداتی را در جهت تسریع روند تکمیل این پروژه ها ارائه نمود. در پایان دکتر یوسفی در یک جلسه دوستانه با مسئولین بیمارستان به بحث و تبادل نظر پرداخت.