previous pauseresume next

بازدید سرپرست مدیریت روابط عمومی و معاون اجرایی روابط عمومی دانشگاه اصفهان از بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

وی در حاشیه بازدید نگهداری و نمایش آثار موزه‌ای را پل ارتباطی بین گذشته و آینده دانست و گفت: آنچه از گذشته به عنوان دریافت اطلاعاتی ارزشمند بدست می آوریم. در آینده می توان به نوعی عملکرد و قدمت علوم پزشکی دانست.
دکتر اکبری افزود: در جهت حفاظت و صیانت از آثار، دستگاه ها و ابزارآلات قدیمی این مدیریت در نظر دارد نمایشگاهی در این خصوص راه اندازی نماید. 
به گفته سرپرست مدیریت روابط عمومی دانشگاه، آنچه امروز در نمایشگاه گردآوری می شود، به نوعی میراث امروز و هویت تاریخی فرداست و مردم ما با تماشای آن آثار می‌توانند دریابند که دانشگاه علوم پزشکی دارای چه پیشینه ای است.  در این خصوص بیمارستان عیسی بن مریم(ع) با اشیای تاریخی منحصر به فرد آئینه تمام نمای طب، هنر و  فرهنگ علوم پزشکی اصفهان است. 
وی در پایان گفت: امیدوارم شاهد موفقیت، ترقی و رسیدن به اهداف عالی ریاست بیمارستان و توسعه در خور هر چه سریع تر این مرکز باشیم.