آخرین اخبار بیمارستان | سایت دانشگاه | اخبار | تماس با ما | راهنمای تلفن و پست الکترونیک | پست الکترونیک | پیام نما

mui 92 
leader2
president

 treatment

 behdasht

 webda

 fish hoghogh1

bime

آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالروز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) را به شما تسلیت عرض می نماییم.
آزمايشگاه
Image
  
در آزمايشگاه مركز پزشكي عيسي بن مريم(ع) پذيرش بيماران سرپايي و بستري بصورت 24 ساعته انجام
مي شود. اين آزمايشگاه مشتمل بر بخشهاي هماتولوژي ،اورولوژي ، بيوشيمي ، پارازيتولوژي ، سرولوژي ،
 هورمون شناسي و پاتولوژي مي باشد. در قسمت نمونه گيري و پذيرش بيماران اعم از مراجعين سرپايي
 و بيماران بستري در بخشهاي مختلف بيمارستان پذيرش شده ، نمونه ها جمع آوري شده و به آزمايشگاه
ارسال مي شود. در بخش بيوشيمي تستهايي نظير قند ، ليپيدها ، آنزيمهاي كبدي ، تستهاي قلبي و
املاح خون و ... توسط دستگاههاي پيشرفته من جمله اتوآنالايزر BT3000 انجام مي شود. در بخش
هماتولوژي آزمايشات ‍CBC و ديفرانشل سلولها با استفاده از دستگاه سل كانتر Sysmex KX21N
انجام شده ، همچنين تستهاي گروه خوني ، رتيكولوسيت و پلاكت و ... انجام مي پذيرد. در قسمت
ميكروبيولوژي كشت ميكروبي و آنتي بيوگرام نمونه هاي مختلف و همچنين تشخيص افتراقي
باكتريهاي مختلف انجام مي شود. در قسمت هورمون شناسي آزمايشات مختلف هورموني من
جمله تيروئيد ، PSA ، هليكوباكترپيلوري ، فريتين ، HBSAg ، HCV ، HIV با استفاده از
روشهاي الايزارگاما انجام مي شود. در بخش پاتولوژي برش و آماده سازي و بررسي ميكروسكوپي
 بافتهاي مختلف بدن ، همچنين سيتولوژي و FNA صورت مي گيرد.كي عيسي بن مريم(ع) پذيرش بيماران سرپايي و بستري بصورت 24 ساعته انجام مي شود. ا كمبود نيرو مواجه مي باشد لذا خو
 

ساختار بیمارستان

نظرسنجي

نظرتان در مورد این سايت چيست ؟